Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για εμάς στην Pfizer Hellas, Εταιρική Υπευθυνότητα σημαίνει να
ανταποκρινόμαστε
στις ανάγκες και στις προσδοκίες της
ελληνικής κοινωνίας

Yλοποιούμε τη στρατηγική μας και συνδέουμε την ανάπτυξη της Pfizer Hellas με τη δημιουργία αξίας για την ελληνική κοινωνία, κάνοντας σταθερά βήματα προς την επίτευξη του κύριου σκοπού μας.

Back to top

Ο κύριος σκοπός μας είναι:
«Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών»

Για εμάς στην Pfizer Hellas, Εταιρική Υπευθυνότητα σημαίνει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και να συνεισφέρουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στη χώρα και στους ανθρώπους της. Σήμερα, κοιτάζοντας στο μέλλον, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής αποστολής και της κουλτούρας μας. Έμπνευσή μας ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, νοιαζόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Ζαχαρίας Ραγκούσης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Για εμάς, η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν είναι µια στατική έννοια, αλλά µια διαρκής προσπάθεια να ακούμε τις ανάγκες τις κοινωνίας, να εξελισσόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει. Η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απαρτίζεται από εθελοντές εργαζόμενους που προσφέρουν υπηρεσίες και στήριξη στις δράσεις μας πάνω και πέρα από τις καθημερινές τους επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτό καθιστά την προσφορά τους ακόμη πιο σημαντική για την Εταιρεία και την κοινωνία.

Βασιλική Καραμάνου
BU Lead Vaccines και Υπεύθυνη ΕΚΕ Pfizer

Οι Αξίες μας είναι:

Courage

 • Σκεφτόμαστε μεγαλεπήβολα
 • Μιλάμε «ανοιχτά»
 • Είμαστε αποφασιστικοί

Excellence

 • Επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχει πραγματική σημασία
 • Διαχωρίζουμε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες
 • Αξιολογούμε τις ενέργειές μας

Equity

 • Δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις
 • Είμαστε αξιόπιστοι
 • Αμβλύνουμε τις ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Joy

 • Είμαστε περήφανοι
 • Αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλον
 • Διασκεδάζουμε

293
Εργαζόμενοι

Με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, για όλες τις δραστηριότητές της, διατηρεί και ενισχύει την ηγετική της θέση, μεταξύ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα φαρμακευτικών εταιρειών.

137εκ ατ. €
Συμβολή στην
Ελληνική Οικονομία
το 2017

στην οποία περιλαμβάνονται φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί, επενδύσεις σε έρευνα, πληρωμές προμηθευτών, επιστροφές κ.λ.π.

34
Πρωτόκολλα
κλινικών μελετών
το 2017

το ερευνητικό πρόγραμμα της Pfizer στην Ελλάδα περιελάμβανε 34 πρωτόκολλα κλινικών μελετών

221
Ερευνητικά
κέντρα
το 2017

περιελάμβανε το ερευνητικό πρόγραμμα της Pfizer στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2017

4,6 εκατ. τμχ.
φαρμάκων παράγονται
στην Ελλάδα
κάθε χρόνο

Περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια τεμάχια παράγονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών προμηθειών της Εταιρείας στη χώρα.

411
Προμηθευτές
το 2017

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με περισσότερους από 411 προμηθευτές κάθε χρόνο εκ των οποίων το 94% είναι Έλληνες.

Στρατηγικοί Εταίροι - Ενδιαφερόμενα μέρη

Για τον καθορισμό της στρατηγικής μας, αλλά και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μας, στην Pfizer Hellas αντιλαμβανόμαστε την εξαιρετική σημασία του προσδιορισμού των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Στην Pfizer Hellas έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals).

Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Back to top