Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Υπεύθυνη κατανάλωση καυσίμων και επιλογή εταιρικού στόλου με κινητήρες diesel

Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 19,8%

Μείωση κατανάλωσης νερού κατά 6,5%

Υπεύθυνη Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο χώρο των κεντρικών υπολογιστών

Αναβάθμιση λαμπτήρων LED, εγκατάσταση αισθητήρων φωτισμού, ανανέωση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας ηλεκτρολογικών συστημάτων (κλιματιστικά, boiler κ.α.)

Ανακύκλωση Υλικών

Τοποθέτηση ειδικών κάδων απόρριψης μπαταριών, μελανιών, πλαστικών, μετάλλου, χαρτιού και φαρμάκων σε κάθε όροφο της εταιρείας

Εκδήλωση της ομάδας “Desert, Play and Clean” με στόχο την ανακύκλωση χαρτιού και την ανταλλαγή προϊόντων

Συνάντηση συνεργατών με θέμα «ΕΚΕ και Περιβάλλον: ανακυκλώνοντας συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος»

Back to top